Natuurlijk, 2021 was, net als het jaar daarvoor, anders dan anders. Maar het was ook een jaar van kansen en nieuwe ontwikkelingen. Een jaar waarin ik de dienstverlening van Rovers Financieel Management in de volle breedte kon laten zien. Aan de interim- & projectmanagementkant implementeerde ik bijvoorbeeld bij een projectorganisatie Power BI en begeleidde ik in een serie workshops de onderhandelingen m.b.t. een omvangrijk service contract. Op het gebied van controlling & toezicht kreeg ik er een nieuwe en daarmee meteen ook een nieuw type opdrachtgever bij: een inkoopcombinatie van vier mkb-bedrijven; op kwartaalbasis zorg ik voor alle nodige stuurinformatie. En dan is er nog de training & coaching-tak van sport waarvoor ik de tweedaagse training Financieel Management en KPI’s ontwikkelde; in deze training leren niet financiele cursisten hoe ze meer uit hun vak kunnen halen, als ze beter begrijpen: waar gaat het bij ons over?

Die kant van mijn dienstverlening bracht mij ook bij een opdracht aan mezelf: ik rondde een leergang af bij Ebbinge, ‘Toezichthouder nieuwe stijl’. Daarmee kan ik meer inhoud geven aan opdrachten waar een financiële toezichthoudende rol van mij wordt gevraagd.

Niet alleen heb ik met plezier kunnen werken op alle terreinen van mijn dienstverlening, ook de opdrachtgevers zelf vertegenwoordigen een steeds breder palet. Zo ben ik het afgelopen jaar op interim-basis gestart bij het Liliane Fonds, dat zich richt op het verbeteren van de levenskwaliteit en toekomstkansen van kinderen met een handicap in Afrika, Azië en Latijns-Amerika door hun leef-, speel- en leerwereld toegankelijker te maken. Het was mijn wens om mij ook in te kunnen zetten voor een organisatie waar ik mijn financiële kennis kan combineren met maatschappelijke betrokkenheid. Ik zie ernaar uit dat in de toekomst verder uit te bouwen.

Ik hoop dat 2022 een mooi jaar wordt voor iedereen. En of je nu grote of kleine ambities hebt: ik wens je heel veel succes, gezondheid en plezier!

Rosmalen, 1 januari 2022

Hans Rovers