Kort geleden heb ik een leerzame, interactieve leergang “Toezichthouder Nieuwe Stijl” bij Ebbinge afgerond.

Met een leuke en actieve deelnemersgroep met vertegenwoordiging uit zowel en private als niet private sector hebben we een jaar lang gewerkt aan het verbeteren van onze toezichthouder skills. Dit zowel inhoudelijk als op het gebied van vaardigheden.

Met de afronding van deze training is Rovers Financieel Management klaar voor een financiële toezichthoudende rol in de praktijk! Wie heeft er een?

Over Rovers Financieel Management