Training en Coaching

Financial Control van Projecten

Een tweedaagse training voor managers en professionals die meer uit hun vak kunnen halen als ze beter begrijpen: waar gaat het in onze organisatie over? Cursisten leren onder andere hoe een projectorganisatie financieel wordt aangestuurd, wat deze cijfers zeggen en betekenen, hoe business cases helpen om projectdoelen en eigenaarschap scherp te krijgen, hoe je projectvoortgang meetbaar maakt met KPI’s en hoe je zorgt dat projecten daadwerkelijk opleveren wat beloofd is.

Deze training kan ook incompany of als workshop gegeven worden. Wil je daar meer over weten, neem dan contact met me op.

Over deze training

De doelgroep van deze training betreft project/programmamanagers, project controllers, consultants en projectprofessionals.

Gestreefd wordt naar een divers samengestelde deelnemersgroep, met variëteit in achtergrond en ervaring. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12 personen. De training wordt in de Nederlandse taal gegeven.

Wat zeggen cijfers eigenlijk? Hoe zit een projectorganisatie financieel in elkaar? Hoe en met welke stuurcijfers stuur je een projectorganisatie financieel aan? Hoe kun je een business case gebruiken om eigenaarschap te creëren en projectdoelen scherp te krijgen? Hoe hou je op een effectieve manier de voortgang in de gaten? Hoe zorg je ervoor dat je projecten daadwerkelijk opleveren wat beloofd is? Allemaal vragen die tijdens de tweedaagse training ‘Financieel Management & Projectcontrolling’ aan bod komen en vooral: de antwoorden op die en nog heel veel andere vragen.

Na de training ken je de basisprincipes van financieel management in relatie tot het thema projectcontrolling en begrijp je de betekenis van de belangrijkste financiële overzichten en kengetallen en hun samenhang. Je bent in staat om business cases scherp te stellen, en weet op een voor iedereen duidelijke en begrijpelijke manier te communiceren waarom projecten worden gedaan. Ook weet je hoe je de voortgang van projecten meetbaar maakt en welke eisen je moet stellen aan administratie en rapportage. Tot slot ben je in staat project KPI’s vast te stellen waarmee je kunt sturen dat projecten daadwerkelijk de benefits leveren die beloofd zijn (en waarom dat belangrijk is in het kader van oorzaak-gevolg), en hoe je daarin zorgt dat iedereen weet wat de eigen taak en verantwoordelijkheid is.

Financieel management in projectenorganisaties: wat zeggen die cijfers eigenlijk?

Met onder meer: financiële kernbegrippen en gezondheidsratio’s (o.a. werkkapitaal en liquiditeit), de betekenis van balans, cashflow en resultatenrekening en waardemanagement.

De business case als waardemanagement instrument

Aan bod komen: opzet en eigenaarschap, de ‘waarom’ vraag, kwantificering van kosten en baten, identificatie van risico’s, scenario analyse en het presenteren van een business case.

Monitoring van projectvoortgang

We kijken naar: kernaspecten van voortgangsmonitoring, belang van planning en fasering, de earned value methode, inrichting van de projectadministratie, onderhanden werk analyse, functie van projectrapportages.

Meten is weten: het belang van goed gekozen KPI’s

We kijken naar: de valkuilen van verkeerde KPI’s, van resultaat-KPI’s naar proces-KPI’s en andersom (oorzaak-gevolg), prestatiegesprekken met de betrokken projectteams (en hoe je die inricht) en benefits tracking.

Van training naar implementatie: hoe begin je?

Nu heb je van alles geleerd, maar ja, hoe pas je het toe op je eigen situatie? Ik begeleid je bij het maken van een eigen startdocument.

Gedurende beide dagen behandelen we deze thema’s ook aan de hand van concrete cases. De cursisten maken kennis met verbetergebieden in projectorganisaties, leren hoe ze deze in de eigen omgeving kunnen herkennen en hoe ze er vervolgens mee aan de slag kunnen.

De training wordt gegeven door Hans Rovers. Hans is geen pure docent, maar actief interim manager met uitstekende didactische vaardigheden en bijna 30 jaar praktijkervaring, opgedaan in financieel management posities in diverse sectoren en omgevingen, waaronder vele projectenorganisaties. Hans verzorgt al meer dan 15 jaar financiële en projectcontrol trainingen voor opdrachtgevers in de profit en non-profit sector.

De training wordt centraal in Nederland gegeven, direct aan de A2:

Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2
Hogeweg 65
5301 LJ Zaltbommel
Website

De training wordt op 2 aaneengesloten dagen gegeven. de eerstvolgende training staat gepland  21 en 22 juni 2022.  Op beide dagen beginnen we om 9.00 uur ’s ochtends en ronden we uiterlijk om 17.30 uur af.

Op de avond van de eerste dag is een gezamenlijk diner inbegrepen voor de deelnemers. Het is mogelijk om te overnachten.

De kosten voor deze training zijn EUR xxxx exclusief BTW. Dit is inclusief lesmateriaal, lunch & catering overdag, en diner op de 1e dag. Deelname is bevestigd na betaling van de factuur.

De prijs is exclusief eventuele overnachting & ontbijt. Indien u gebruik wilt maken van een overnachting inclusief ontbijt kunnen wij een kamer voor u reserveren bij de lokatie voor EUR 107,25 per nacht.

Kijk ook naar onze andere trainingen